Az adatkezelési terv: online meetup kutatóknak

Egyre több európai (H2020, ERC) és hazai (NKFIH) pályázati rendszerben követelmény a projektek során történő kutatási adatkezelés formális leírása. Ebben a témakörben a HRDA 2020 tavaszán meetup formában négy rendezvényt szervez, havi rendszerességgel a kutatók tájékoztatására, véleményük megismerésére. A meetup […]