Digital Object Identifier (DOI)

A DOI azonosító a digitális anyagok hosszútávú azonosítására szolgál. A DOI az létrehozó International DOI Foundation bejegyzett védjegye. 

A DOI tulajdonképpen egy egyedi alfanemurikus karakterlánc, amely biztosítja a tartalom azonosítás és tartós kapcsolatot hoz létre az internetes forrásával.

Minden DOI szám egy 10-zel kezdődik és egy további elő és utótaggal. Az előtag egy úgynevezett prefix, amely szervezetenként, de gyakori, hogy folyóiratonként vagy szerkesztőségenként változik. Ehhez képest az utótag vagy úgynevezett sufix már egyértelműen a folyóírathoz és az adott cikkhez köthető. 

A DOI szám tipikusan megjelenik az elektronikus folyóiratcikk első oldalán, de a különböző idexelő oldalakon is megjelenik a folyóiratcikk mellett.

DOI regisztráció regisztrációs ügynökségeken keresztül történik, úgymint a CrossRef, a DataCite, EIDR.

CrossRef az egyik ilyen regisztráciüs ügynökség, ugyanakkor van egy másik fontos szolgáltatásuk is a DOI regisztráción túl, hiszen képesek a hivatkozási jegyzékekbe egy összekapcsolási mechanizmus segítségével beágyazni a DOI számmal rendelkező hivatkozások azonosítóját, így biztosítva a mégkönnyebb elérését az ilyen cikkeknek.