Kutatási adatkezelés

A kutatási adat meghatározása

A kutatási adatok a tudományos közösség által létrehozott, rögzített, elfogadott és megőrzött tényadatok, amelyek a kutatási eredmények hitelességét támasztják alá. Létrejöhetnek megfigyelések, kísérletek, szimulációk eredményeképpen – egy konkrét kutatás számára előállítva – vagy korábban gyűjtött adatok összegyűjtésével, válogatásával, feldolgozásával.

Néhány példa kutatási adattípusokra:

 • adatbázis-tartalmak (videó, hang, szöveg, képek)
 • alkalmazások működési adatai (naplófájlok tartalma, alkalmazások futási eredményei, szimulációk eredményei)
 • audio/video anyagok, fotók, filmek, diapozitívok, hangfelvételek
 • dokumentumok (szöveges vagy táblázatos formátumban)
 • fehérje vagy genetikai szekvenciák
 • kérdőívek, szövegátiratok, kódkönyvek
 • kérdőíves felmérések válaszai, teszteredmények 
 • kutatási folyamat során megszerzett és/vagy előállított digitális tárgyak
 • laboratóriumi jegyzetek, terepgyakorlati naplók, feljegyzések
 • modellek, algoritmusok, szkriptek
 • módszerek és munkafolyamatok
 • szabványos működési eljárások és protokollok
 • színképek, színképelemzések stb.

Kutatási adat típusai

Megfigyelésen alapuló adatok

 • Adatgyűjtési elve: viselkedés vagy tevékenység megfigyelése során gyűjtik
 • Módszer: emberi megfigyelés, eszköz vagy érzékelő használatával vagy nyílt végű felmérések 
 • Megjegyzés: mivel a megfigyelési adatokat valós időben gyűjtik, nagyon nehéz vagy lehetetlen azok reprodukálása

Kísérletek során létrehozott adatok:

 • Adatgyűjtési elve: a kutató aktív beavatkozása révén gyűjtik
 • Módszer: általában paraméterek változtatásával összefüggésben vizsgálják a minta eredeti és új állapota közötti eltéréseket, a kísérleti adatok tipikusan lehetővé teszik a kutató számára, hogy meghatározza az ok-okozati összefüggéseket 
 • Megjegyzés: az ilyen típusú adatok gyakran reprodukálhatók

Szimulációs eljárások során keletkezett adatok: 

 • Adatgyűjtési elve: valós folyamat vagy rendszer számítógépe modellje
 • Módszer: a szimulációs adatokat úgy generálják, hogy egy valós folyamat vagy rendszer működését utánozzák számítógépes tesztmodellek segítségével. Ez a módszer arra szolgál, hogy meghatározzuk, mi történhet vagy történhet bizonyos feltételek mellett.
 • Megjegyzés: az alkalmazott tesztmodell gyakran ugyanolyan, vagy még a szimuláció során előállított adatoknál is fontosabb

Meglévő adatforrásokat felhasználó adatok

 • Adatgyűjtési elve: meglévő adatforrások felhasználásából hozzák létre az új adatokat 
 • Módszer: a származtatott adatok magában foglalják a meglévő – gyakran különböző adatforrásokból származó – adatpontok felhasználását új adatok létrehozására valamilyen transzformáció, például aritmetikai képlet vagy aggregáció révén.
 • Megjegyzés: noha az ilyen típusú adatok általában pótolhatók, ha elvesznek, pótlásuk nagyon időigényes


Nyers adatok: kiindulási adatok, amelyek manipuláció mentesek. 

Feldolgozott vagy aktív adatok: különböző eljárások során feldolgozott adatok (szerkesztés, tisztítás, módosítás)


Kutatási adat életciklus:

A kutatási adatok életciklusának hat főbb állomása van, melyek további részállomásokra oszthatók.

 

Adatok létrehozása

 • kutatás megtervezése
 • adatmenedzsment megtervezése (formátum, tárolás stb.)
 • megosztási terv
 • már meglévő adatok felkutatása
 • adatgyűjtés (kísérlet, észlelés, mérés, szimuláció)
 • metaadatok létrehozása és rögzítése

Adatfeldolgozás

 • adatok megadása, digitalizálás, másolás, fordítás
 • ellenőrzés, validálás, adattisztítás
 • anonimizálás (érzékeny adatok)
 • adatok leírása
 • menedzselés és tárolás

Adatanalizálás

 • adatok értelmezése
 • adatok származtatása
 • megfelelő kimeneti formátum létrehozása a kutatás számára
 • az adatokon alapuló publikációk elkészítése
 • adatok előkészítése megőrzésre

Adattárolás

 • adatmigrálás a legjobb formátumba
 • adatmigrálás a szükséges formátumba
 • biztonsági mentés és tárolás
 • metaadat- és dokumentációkészítés
 • archiválás

Adathozzáférés biztosítása

 • elérhetőség szabályozása, ellenőrzése
 • szerzői jogi szabályozás megállapítása
 • licencek meghatátorozása
 • adatok megosztása
 • promotálás

Adat-újrahasznosítás

 • nyomonkövetéses vizsgálatok, utólagos kutatás
 • új kutatás
 • korábbi kutatás felülvizsgálata
 • korábbi kutatás következtetéseinek részletes vizsgálata
 • tanulási-tanítási folyamatokban való felhasználás