Személyes adatok kezelése

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. Az Európai Unió 2016-os GDPR (General Data Protection Regulation) rendelete szabályozza, hogy hogyan járjunk el a személyes adatok kezelése során.   

Példák személyes adatokra

  • Vezetéknév és utónév
  • Lakcím
  • A vezetéknév.utónév@vállalkozás.com típusú e-mail-címek
  • Személyazonosító igazolvány száma
  • Helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója)
  • IP-cím
  • Süti (cookie)-azonosító
  • A telefon hirdetési azonosítója
  • A személy egyedi azonosítását lehetővé tevő, kórház vagy orvos által tárolt adatok

Kutatási célú személyes adatok kezelése

“Az adatvédelem elveit ennek megfelelően az anonim információkra nem kell alkalmazni, nevezetesen olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. Ez a rendelet ezért nem vonatkozik az ilyen anonim információk kezelésére, a statisztikai vagy kutatási célú adatkezelést is ideértve.”

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

Álnevesítés (pszeudonimizáció)

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

Anonimizálás

Olyan eljárás, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. 

Anonimizáló szoftverek:

Gondoljuk végig, hogy kell-e egyáltalán személyes adatokat gyűjtenünk. Csak a szükséges személyes adatokat gyűjtsük be, a feleslegesen begyűjtött adatok kezelése a hatékonyság rovására megy. Az DMP-ben nyilatkoztak szerint járjunk el a személyes adatok védelmét illetően.