Open-Content-licenc

Az open access nem csak a tudományos információk költségmentes hozzáférését jelenti, hanem a “permission barriers” (Peter Suber) elhárítását is.
Csak azok a munkák ténylegesen nyílt hozzáférésűek, amelyeket szabad licenc alatt terjesztenek. Ahhoz, hogy a szerzők és a használók megkapják a nyílt hozzáférésű munkákkal összefüggésben a teljes jogi biztonságot, a publikációkat olyan licenc alatt kell terjeszteni, ami egyértelműen meghatározza a mű felhasználásának terjedelmét.
Ismert open-content-licencek, amelyeket a tudományban széles körben használnak:

A Public Library of Science (PLoS) és a BioMed Central folyóiratai esetén a Creative-Commons-licenceket használják. Ez megfelel a Berlini Nyilatkozat (magyar változat) és a Budapest Open Access Initiative kezdeményezéseknek.
További licenc a Licence to publish, amelyet JISC és SURF kezdeményeztek és pl. a Welcome Trust is ajánl. A licenc jelenleg angol, holland, spanyol és francia nyelveken létezik, német változat sajnos még nem készült.

Open-Content-licencek követelményei

Az open-content-licenceknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek. Ahhoz, hogy adott országban jogilag érvényes legyen a licenc – ez sajnos a legritkább esetben mondható el a rendelkezésre álló licencekről -, a nemzeti szerzői joghoz kell igazítani és adott nemzeti nyelven kell megjelentetni. Érdemes a licenc különböző változatait elkészíteni, ezáltal meg lehet felelni a szerzők különböző kívánságainak a nyilvánosságnak átadott és a szerző által megtartott jogokkal kapcsolatban.

  1. Jogi laikusok számára is legyenek egyértelműek azok a jogok és kötelezettségek, amelyek a licenccel ellátott művek hasznalátára vonatkoznak.
  2. A licenc szövegének megfogalmazása legyen jogilag kifogásolhatatlan, ha esetleg mégis valamilyen jogvita merülne fel, ne nyújtson támadási felület.
  3. A licenc tartalma álljon gépileg olvasható formátumban is rendelkezésre, akkor összelinkelhető a művel. Ezáltal indexelni lehet a licencreleváns paramétereket, és az open access tartalmak célirányosan kereshetők
  4. A mű metaadatai álljanak rendelkezésre gépileg olvasható formátumban és DC-szabványnak megfelelő formában és legyenek a publikációhoz mellékelve.