Kutatásfinanszírozó testületek

Az open access támogatásának politikája

A tudományos információszolgáltatásban a kutatások sokszínű támogatásával a kutatást támogató intézmények központi szerepet játszanak. Nagyban befolyásolhatják a kutatási eredmények bemutatását azáltal, hogy a támogatási eljárás és a kutatási teljesítmény értékelését is gyakorolják.

A tudósok számára a kutatási eredményeik terjesztése a hagyományos, bevált publikációs formákban inkább tűnik bölcsnek, mint az új terjesztési módok kipróbálása. Ha a kutató nem akarja kockáztatni projektjének sikerét vagy a jövőbeli támogatások pozitív kimenetelét, nem fogja az open access politika ismerete vagy open accessről szóló előadás meghallgatása nélkül a kutatási eredményeket költségmentesen hozzáférhetővé tenni, még ha ő maga meg is van győződve az új kommunikációs csatorna minőségéről.

Nagyon fontosak emiatt a kutatást támogató szervezetek egyértelmű kijelentései és állásfoglalásai az open access mellett, ahogy 2006 elején a Deutsche Forschungsgemeinschat  (DFG) is tette, amikor az új felhasználási irányelveket elfogadta.

A DFG 2003-ban aláírta a Berlin Declaration (magyar változat), és 2006 kezdete óta kifejezetten bátorítja a támogatásban részesülő tagokat, hogy kutatási eredményeiket nyílt hozzáféréssel publikálják. A DFG utal arra a lehetőségre is, miszerint referált, illetve elismert folyóiratokban közvetlenül is lehet publikálni vagy a publikációkat a kiadók szakterületi vagy intézményi repozitóriumaiban elhelyezni.

Az osztrák Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) és a svájci Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) is aláírták a Berlini Nyilatkozatot.

Emellett a FWF honlapján megjelentette open access irányelveit, amelyekben felszólítja a tudósokat, hogy nyílt hozzáféréssel (is) publikáljanak, és a “kiadói szerződésekben tartsák fenn kutatási eredményeik elektronikus publikálásának lehetőleg nem kizárólagos használati jogát a költségmentes használathoz”.

Az SNF a Berlini Nyilatkozat aláírásával az általa támogatott kutatót bátorítja a digitális publikáláshoz az open access elvei szerint, és támogatja a technikai infrastruktúra kiépítésével. A SNF a kutatási publikációk nyílt hozzáférésével kapcsolatos irányelvében még tovább lép (2007 július), és kötelezi a támogatásokban részesülő tagokat kutatási eredményeik költségmentes hozzáféréséhez.

SHEPA-JULIET-adatbázis bemutatja európai kutatást támogató szervezetek különböző open access politikáját.

Kutatásfinanszírozó testületek