Creative-Commons-licenc

A Creativ Commons egy közhasznú társaság, amely különböző licenc-szerződéseket kínál, amelyekkel a szerzők munkáik felhasználási jogait biztosítják a nyilvánosság számára.

A licencszerződések az interneten szabadon hozzáférhetők és kompatibilisek a különböző webes alkalmazásokkal. Elég igényesek ahhoz, hogy a bíróságon elismerjék őket, de elég egyszerűek ahhoz, hogy a jogi laikusok is megértsék.

Az engedélyezés különböző szintjei mellett, amelyek alig különböznek a jogikikötésektől, léteznek olyan licencek is, amelyek a Copyright jogokról teljes mértékben lemondanak.

A Creativ-Common-licencek szabadságfokai

A CC-licenccel ellátott művek többszörözése és terjesztése alapvetően engedélyezett, ilyenkor a licencek teljes mértékben megegyeznek a nyílt hozzáférés elveivel.

Ide tartozik a nyilvános előadás joga; a CC-licencet a szerzők, illetve a kultúra alkotói számára dolgozták ki. Ezek a jogak azt a kötelezettséget vonják maguk után, hogy meg kell nevezni a szerzői jogtulajdonost (szerző, zeneszerző, művész) és utalni kell a lelőhelyre (az interneten megjelent publikációk esetén URI, URN vagy DOI megadásával), valamint a licencre mutató linket is be kell illeszteni.

A CC-licencek aktuális változatában a szerzői jogtulajdonos helyett meg lehet adni egy (támogató) intézményt vagy projektet. A licencadó választása szerint további, az őt mint szerzői jogtulajdonost megillető jogokat is átadhat a nyilvánosság számára. Ebbe beletartozik a hagyományos értékesítési jog és a lehetősége annak, hogy a változtatások (származtatott munkák, átdolgozások) szóban továbbadhatók és ezek terjesztése is engedélyezett. A változtatások terjesztése összefügghet a kiadásokkal, pl. az ilyen úton keletkezett művek csak az eredeti munka licencfeltételei alatt terjeszthetők vagy a kiadással az eredeti szerzői jogtulajdonos nevének megadása elhagyható, bár ez ellentmond az eredeti követeléssel.

A megnevezett licencelemekkel (név megadása, hagyományos értékesítés, változtatások terjesztése, illetve az eredeti mű licencének megtartása) összesen hat licencváltozat fogalmazható meg.

A licenc visszavonhatatlan, ez azt jelenti a licenc által lemondott jogokat utólagosan nem lehet behajtani. A licenc lemondása némi jogi kikötés mellett viszont lehetséges. Ide tartoznak azok az új licencelemek, amelyeket a zeneadatokkal kapcsolatban fejlesztettek és vagy az adatból szolgáltatnak mintát vagy teljesen változatlanul adják tovább az adatot.

A Science Commons projekt tratégiákat és eszközöket fejlesztett ki, amelyek a CC-licencek alapján támogatják az open Science-t és megszüntetik a kutatók kutatási eredményeinek web-alapú cseréjének feleslges akadályait.

A Creativ-Commons-licenc kritikája

A licenc rövidített változata nem elegendő a megértéshez: a mű szavatolt jogainak (például változtatás, továbbadás) teljes megértéséhez további tájékoztató anyagra van szükség, amelyről sok felhasználó nem vesz tudomást.

Nehezen egyeztethető össze más licencekkel: problémát az a kikötés okoz, mely szerint a megváltoztatott verzió csak adott licenc, illetve a licenc magasabb aktuális változata alatt jelenhet meg. Ez az eljárás “Copyleft” (a CC-terminológiában “Share Alike”) néven ismert és azt a célt szolgálja, hogy megvédje a megváltoztatott verziók szabadságát. Ha két mű különböző licencek alatt került terjesztésre (GNU GPL és Creative Commons), akkor lehetetlen a munkákat összekombinálni és az eredményt jogilag megfelelően terjeszteni. Minden egyes licenc megköveteli az érvényességet és kizár más licenceket. Lehetséges megoldást jelenthetne, ha az a személy, aki a munkákat összevezeti, választhatna, melyik alternatív licenc legyen érvényes. De a GNU és CC saját felhasználási körükben nem fedik egymást. GNU kizár biozonyos jogokat, amelyeket a CC tartalmaz, illetve fordított eset is igaz.

Összeegyeztethetőségi problémák a Creativ Commons licencen belül: “Share Alike” (“sa”) esetén a Creativ-Commons-projekteken belül is felléphetnek problémák, ha bizonyos tartalmak a hagyományos használatot nem zárják ki (“by-sa”), de a teljes projekt kizárja a hagyományos használatot (vagy fordítva), mert a “Share Alike” feltételezi, hogy ugyanazon tulajdonságok jellemzik a végterméket is. A “by-sa”, illetve “by-nc-sa” tartalmakat nem lehet könnyen összedolgozni.

A legtöbb CC-licenc nem egyezik meg a Berlini Nyilatkozat követelményeivel.


További linkek: