Mi az Open Science?

Az Open Science olyan tudományos gyakorlat, ahol lehetőség nyílik az együttműködésre, a kutatási adatok, laboratóriumi jegyzőkönyvek és egyéb, a kutatás folyamatában keletkezett információk szabad felhasználására, engedélyezve az újrahasznosítást, a reprodukálást, a terjesztést. Egy olyan mozgalom, melyben a kutatások együttműködésen alapulnak, átláthatóak és elérhetőek. Fő célja a kutatás és a tudomány szervezésének folyamatos fejlődésének elősegítése.  Az így keletkezett tudás megosztásához a digitális technológiákat használják.

Az Open Science a tudományos kutatás elmúlt 50 évében végbemenő változásokat foglalja magában: kezdve a kutatási eredmények szokásos közzétételi módjának változásától, az eredmények disszemeniációján át, a kutatási folyamat korábbi szakaszaiban bekövetkező tudásmegosztás irányába. A jelentőségét tekintve úgy lehet elképzelni, mint a Web 2.0 társadalmi hatásait. Lehetővé teszi a végfelhasználók részére, hogy már a kutatási ötletnél bekapcsolódjanak a folyamatba, az új munkamódszerek és a szociális kapcsolatok által.  Segítségével a kutatási témák kiválasztásától, a kutatások lebonyolításáig, az újrahasznosítással, a reprodukálással, a terjesztéssel minden érintett részt vehet a folyamatban.

Forrás: 

http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1