DINI

Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen

(Német Kezdeményezés az Információk Hálózatba Foglalásáért)

A modern információs és kommunikációs technológia fejlődése megköveteli az egyetemek és más kutatási intézmények információs infrastruktúrájának megváltoztatását. A változás központi téma ma az egyetemi világban, és sikeres véghezviteléhez még több beszéd, kooperáció, ajánlások és szabványok kell. Ezen feladatok koordinálása és támogatása végett alakult meg Németországban a Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen (DINI), amely az egyetemek és tudományos társaságok információs és kommunikációs szolgáltatásainak javítását és az ehhez szükséges információs struktúra fejlesztését tűzte ki feladatául helyi és országos szinten. Az infrastruktúrát nyújtó intézmények közötti megbeszélések és a munkamegosztás javíthatják a szolgáltatások kínálatát. Az infrastruktúrát nyújtó intézmények együttműködése mellett a szabványok és ajánlások fejlesztése is elengedhetetlen.

DINI-tanúsítvány

Az egyetemeken, a kutatási intézményekben és a tudományos társaságoknál felépített dokumentum- és publikációs szerverek kiépítésével nyílik lehetőség arra, hogy az adott intézményekben keletkezett tudományos publikációk világszerte hozzáférhetők legyenek, és hosszú távon biztosítva legyen elérésük.

Mindez jelentősen hozzájárul az elektronikus publikálás terjesztéséhez, amely egyben a tudományos tevékenység szétsugárzásának új eszköze.

A dokumentum- és publikációs szerverek fogalma egyet jelent egy olyan szolgáltatással, amely nemcsak a hardvert és a szoftvert biztosítja, hanem az embert, szervezeteket és folyamatokat is.

DINI támogatja ezeket a fejlesztéseket, így nemzeti és nemzetközi szinten is javítható a tudományos kommunikáció minősége.

Fontos, hogy ez a fejlesztés nemzetközi szabványok és az erre alapuló technológia alapján történik.

Három főcélt követ a DINI-szabvány:

  • Leírja részletesen azokat a követelményeket, amelyek révén a dokumentum- és publikációs szerver a tudományos publikálás eszközévé válik, technikai, szervezési és munkafolyamatokra vonatkozó tagolásban;
  • Bemutatja a fejlesztési lehetőségeket technikai és szervezési szinten;
  • Betartja a szabványokat és ajánlásokat, és az erről készült dokumentációt a felhasználók és üzemeltetők számára láthatóvá teszi.

A szabvány kiadásával lehetővé válik a dokumentum- és publikációs szerver minőségi ellenőrzése.

További linkek: