Kutatási adatok

Mit nevezünk a kutatási adatnak?

A kutatási adatok a tudományos közösség által létrehozott, rögzített, elfogadott és megőrzött tényadatok, amelyek a kutatási eredmények hitelességét támasztják alá. Létrejöhetnek megfigyelések, kísérletek, szimulációk eredményeképpen - egy konkrét kutatás számára előállítvaszóköz - vagy korábban gyűjtött adatok összegyűjtésével, válogatásával, feldolgozásával.

Néhány példa kutatási adattípusokra:

 • adatbázis-tartalmak (videó, hang, szöveg, képek)
 • alkalmazások működési adatai (naplófájlok tartalma, alkalmazások futási eredményei, szimulációk eredményei)
 • audio/video anyagok, fotók, filmek, diapozitívok, hangfelvételek
 • dokumentumok (szöveges vagy táblázatos formátumban)
 • fehérje vagy genetikai szekvenciák
 • kérdőívek, szövegátiratok, kódkönyvek
 • kérdőíves felmérések válaszai, teszteredmények 
 • kutatási folyamat során megszerzett és/vagy előállított digitális tárgyak
 • laboratóriumi jegyzetek, terepgyakorlati naplók, feljegyzések
 • modellek, algoritmusok, szkriptek
 • módszerek és munkafolyamatok
 • szabványos működési eljárások és protokollok
 • színképek, színképelemzések stb.

Kutatási adatatok életciklusa

A legtöbb esetben az adatok a létrehozó kutatási projekt után tovább élnek. A kutatók folytathatják az adatok feldolgozását a finanszírozás megszűnése után, más kutatók is elemezhetik, kiegészíthetik vagy újra felhasználhatják az adatokat. A jól szervezett, jól dokumentált, megőrzött és megosztott adatok felbecsülhetetlen értékűek a tudományos kutatások előmozdítása, valamint a tanulási és innovációs lehetőségek növelése érdekében.
A kutatási adatok életciklusának hat főbb állomása van, melyek további részállomásokra oszthatók.

Image Map

Forrás: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle

 

 

Adatok létrehozása

 • kutatás megtervezése
 • adatmenedzsment megtervezése (formátum, tárolás stb.)
 • megosztási terv
 • már meglévő adatok felkutatása
 • adatgyűjtés (kísérlet, észlelés, mérés, szimuláció)
 • metaadatok létrehozása és rögzítése

Adatfeldolgozás

 • adatok megadása, digitalizálás, másolás, fordítás
 • ellenőrzés, validálás, adattisztítás
 • anonimizálás (érzékeny adatok)
 • adatok leírása
 • menedzselés és tárolás

Adatanalizálás

 • adatok értelmezése
 • adatok származtatása
 • megfelelő kimeneti formátum létrehozása a kutatás számára
 • az adatokon alapuló publikációk elkészítése
 • adatok előkészítése megőrzésre

Adattárolás

 • adatmigrálás a legjobb formátumba
 • adatmigrálás a szükséges formátumba
 • biztonsági mentés és tárolás
 • metaadat- és dokumentációkészítés
 • archiválás

Adathozzáférés biztosítása

 • elérhetőség szabályozása, ellenőrzése
 • szerzői jogi szabályozás megállapítása
 • licencek meghatátorozása
 • adatok megosztása
 • promotálás
   

Adat-újrahasznosítás

 • nyomonkövetéses vizsgálatok, utólagos kutatás
 • új kutatás
 • korábbi kutatás felülvizsgálata
 • korábbi kutatás következtetéseinek részletes vizsgálata
 • tanulási-tanítási folyamatokban való felhasználás