Predátor folyóiratok

A nyílt hozzáférés kapcsán fontos problémaként merül fel az úgynevezett predátor vagy más néven parazita folyóiratok kérdése. Az open access megjelenésével egy időben bukkantak fel olyan folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a kutatókat, és tudományos háttér nélkül működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók tudományos teljesítménykényszerét.

Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, meg van a veszélye annak, hogy azt a cikket nem tudja majd komoly tudományos folyóiratban újra publikálni. Tudományos munkásságára sem vet jó fényt, ha olyan folyóiratban publikál, ahol a tudományos szakmai háttér hiányzik, ezért célszerű alaposan megvizsgálni a folyóiratot még a cikk megjelenése előtt.

Számos ismérv segíthet eldönteni, hogy az adott folyóirat vajon predátor folyóirat-e. Dönteni igen nehéz, mert néhány ismérv jellemző lehet hiteles open access folyóiratokra is. Ha felmerül a legkisebb gyanú, hogy a folyóirat predátor, célszerű segítséget kérni, vagy tartózkodni a publikálástól.

Predátor folyóiratok jellemzői:

 

A komoly tudományos folyóiratok jellemzői:

 

Hol ellenőrizzünk?

 

Image Map

A következő pontokon javasolt ellenőrizni a kiadót és a folyóiratot a pontosabb keresés érdekében ISSN szám alapján:

 

 

Sherpa/Romeo

A kiadók archiválási politikáját rögzítő adatbázis. Itt azonban nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy a kiadó predátor-e vagy sem. Azonban a folyóirat kiadóját, ISSN számát és archiválási politikáját ellenőrizhetjük.

 

 

DOAJ

Ellenőrizhetjük, hogy az open access folyóirat szerepel-e a Directory of Open Access Journals oldalán.

 

 

Web of Science 

Ellenőrizhetjük a folyóirat minőségét a Thomson Reuters oldalán. Itt ellenőrizhetjük, hogy a folyóirat valóban rendelkezik-e Impakt Faktorral.

 

 

Scimago Journal & Country Rank

Ellenőrizhetjük a folyóirat minőségét a Scimago Journal & Country Rank oldalon.

 

 

OASPA

Ellenőrizhetjük, hogy a kiadó tagja-e a Open Access Scholarly Publishers Association-nek.

 

 

MTMT

Ellenőrizhetjük az MTMT folyóirat-adatbázisát.

 

 

Folyóirat honlapja

Alaposan tanulmányozzuk az adott folyóirat saját honlapját. Gyanús jelek:

  • gépelési, helyesírási hibák
  • hétköznapi, kereskedelmi reklámok
  • nem működő linkek
  • az első oldalon villogó Impakt Faktor feltüntetése
  • név szerint meg nem nevett tisztségviselők (pl. editor)
  • kapcsolatfelvételnél csak e-mail-es elérés feltüntetése (tényleges székhely, telefonszám hiánya)

 

Léteznek továbbá:

Kiadó nélküli, egyedi parazita folyóiratok

Eltérített folyóiratok

Egy valós tudományos folyóirat nevét felhasználva egy honlapot generálnak, és így próbálják megtéveszteni a kutatókat. Ez gyakran olyan folyóiratokkal fordul elő, melyeknek nincs online változata és sokszor honlapja sem.

Félrevezető hivatkozási adatokat szolgáltató cégek

Hamis metrikákat mutató oldalak