Kiadói szerződések

A kiadói szerződés egy speciális szerződés, amelyet rendszerint a szerzői jogtulajdonos és a kiadó kötnek meg, rendszerint szakfolyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelenő tanulmány, illetve monográfia publikálása esetén. Szabályozza, milyen mértékben adja át a jogtulajdonos vagyoni jogait a kiadónak.
Sok kiadó átállt arra, hogy a szerzőknek kifejezetten engedélyezik a dokumentumszerveren történő szerzői archiválást. Áttekintést arról, hogy adott kiadók az önarchiválással kapcsolatban mit engedélyeznek, a SHERPA/RoMEO lista ad.

A nyílt hozzáférésű elérés párhuzamos megjelenésének érvényesítése a szerződésben

Míg a múltban kötött szerződéseknél felmerül a kérdés, mit is tartalmaz a szerződés a mű elektronikus másodlagos terjesztésével kapcsolatban, az újabb kiadói szerződések megkötésekor különböző lehetőségek vannak a nyílt hozzáférésű párhuzamos megjelenés érvényesítésére a szerződésben. Ha a szerzők a cikkeiket költségtérítéses újságban jelenítik meg, de fenntartják a nyílt hozzáférésű terjesztés jogát, egyesek már áttértek arra a gyakorlatra, hogy a szerződésekből egyes megfogalmazásokat kihúznak, mielőtt aláírnák azt.
Másik megoldást jelent az aláírt szerződés szerződés-kiegészítésekkel vagy szövegrészletekkel való ellátása, amelyekkel a saját nyílt hozzáférésű rendelkezésre bocsátás jogait biztosítják. Mindezt sok egyetemen kifejezetten el is várják.

Törlések a kiadói szerződésből

A szerzők úgy változtatják meg azokat a kiadói szerződéseket, amelyek korlátozzák jogaikat abban, hogy dokumentumszervereken elhelyezzék publikációikat, hogy áthúzzák azokat a kifejezéseket mint „minden” jog „exkluzív” átadása, valamint más korlátozó megfogalmazásokat. Érdemes kísérőlevélben felhívni a kiadó figyelmét az eszközölt változtatásokra.

Szerződés-kiegészítések

A kihúzások alternatívája, ha a szerzők a kiadói szerződéshez kiegészítést csatolnak, amivel fenntartják azt az egyszerű használati jogot, amellyel egy non-profit dokumentumszerveren lehetővé teszik a nyilvánosság hozzáférését. Ezt a kiegészítést a kiadónak is alá kell írnia, hogy jogilag érvényes legyen.
A legismertebb és legelfogadottabb szerződés-kiegészítés a SPARC Author’s Addendum. A Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) fejlesztette ki, ami az AEÁ könyvtárainak egyesülete, azzal a céllal, hogy egy magas minőségi és kedvezményes ajánlatot alkossanak, amelynek révén a tudományos irodalom az elismert hagyományos kiadók mellett is terjeszthető legyen. Az Addendum két részből áll, a tényleges szerződés-kiegészítésből és a használati útmutatóból. A Science Commons és SPARC Copyright Addendum Engine segítségével a szerzők automatikusan előállíthatnak kiegészítést „Access-Reuse”, „Delayed Access” és „Immediate Access” variánsokban (a. m. XXX, késlettetett hozzáférés, azonnali hozzáférés).

Szerződés-kiegészítések további példái

 • Jülich-i kutatócentrum: Copyright: Szerzői szerződéseket kedvezményessé kell tenni
 • MIT-könyvtárak: Managing of Copyright

Példák a kiegészítésekre

 1. A kiadó egyetért azzal, hogy a szerző megtartja a nem exkluzív jogokat, ezáltal a dokumentum digitális változatát a kiadó általi publikálás előtt/közben/után időben korlátlanul elhelyezi a nyilvánosság számára hozzáférhető non-profit akadémiai szerveren. 2. A szerző köteles az eredeti dokumentumra a non-profit akadémiai szerveren hivatkozni.
  Németül
 2. Der Verlag stimmt zu, dass der Autor das nichtexklusive Recht behält, eine digitale Kopie des Dokumentes vor/während/nach der Publikation durch den Verlag zeitlich unbeschränkt auf einen öffentlich zugänglichen Non-Profit akademischen Server zu legen. 2. Der Autor verpflichtet sich, das Originaldokument auf dem Non-Profit akademischen Server zu zitieren.
  vagy
  “A publikáció online megjelenése végett a kiadó megkapja az egyszerű használati jogot használati kötelezettség nélkül. A szerző dönthet arról, hogy a publikációt a könyvváltozat megjelenésének időpontjában párhuzamosan elhelyezi költségmentesen az interneten PDF-dokumentumként a honlapján vagy hozzáférhetővé teszi egy megfelelő szakterületi vagy intézményi repozitóriumban.”
  Németül
  “Für eine Online-Veröffentlichung des Werkes wird dem Verlag ein einfaches Nutzungsrecht ohne Benutzungspflicht eingeräumt. Dem Autor steht es frei, das Werk mit dem Zeitpunkt des Erscheinens als Buchversion parallel kostenlos als PDF-Datei im Internet über seine Homepage, einen institutionellen Server oder ein geeignetes fachliches Repositorium öffentlich zugänglich zu machen.”
  Angolul
  “I hereby declare that I do not wish to assign the exclusive copyright to (Name of Publisher) but reserve the right to publish the article in full on an open access platform”.

További linkek

 • Tanulmány a szerződések kiegészítésről USA szemszögéből: Hirtle, Peter: Author Addenda. An examination of five alternatives
 • SPARC-Broschüre a szerzők jogairól