Könyvtárak

Az intézményekben születő kutatási eredmények és adatok menedzselésében elengedhetetlen szerep jut az intézményi könyvtáraknak. A könyvtárak közvetítik az irodalom- és információellátást az egyetemeken, kutatási intézményekben, és professzionális módon foglalkoznak a nyomtatott és elektronikus médiák beszerzésével és rendelkezésre bocsátásával.
Sok intézményben a nyílt hozzáféréssel kapcsolatos ajánlatok gyakorlati megvalósítását a könyvtár veszi át, akár egyetemi dokumentumszerverek és repozitóriumok üzemeltetőjeként, akár nyílt hozzáférésű folyóiratok vagy akár egyetemi kiadó alaptójaként.
A könyvtár a gyakorlati megvalósítás mellett a nyílt hozzáférés gondolatát is terjeszti. A folyóiratkrízisből (magas folyóiratárak ugyanolyan vagy csökkenő pénzügyi keretek mellett) kiindulva az egyetemeken sok könyvtár kezdeményezett vitákat a folyóiratok lemondásáról és további alternatívákról. A könyvtár fontos szerepet játszik a nyílt hozzáférés integrálása során az egyetemek vagy kutatási intézmények irodalmi és információs ellátásában, szakmai hátteret biztosít a nyílt tudomány megerősödéséhez: kapcsolatot épít az adatcserében érdekelt partnerek között, elősegíti a kutatási együttműködések kialakulását, tájékoztat a változó disszeminációs és tudományértékelő folyamatokról.