Koncepció és üzleti terv

Van-e igény a folyóiratra?

Mekkora a veszélye, hogy nem lesz elegendő olvasó, illetve szerző?

Open access folyóirat alapítása esetén is, mint egy hagyományos folyóirat alapításánál, sok szempont szerint kell mérlegelni a döntést.
Bizonyos esetekben érdemes megfontolni, vajon nem célszerűbb-e együttdolgozni egy már létező folyóirattal; lásd a Directory of Open Access Journals (DOAJ) open access folyóiratok jegyzékét vagy a Regensburgi Egyetermi Könyvtár Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) címeit, melyek cikkei teljes szöveggel szabadon elérhetők.

Fontos kérdések:

 • Mi jellemezze a tervezett projektet, a témával, a meglévő folyóiratpiaccal, a potenciális olvasókkal és szerzőkkel kapcsolatban?
 • Milyen hatáskörű (nemzeti, nemzetközi, szakterületi vagy szakterületeket átfedő) legyen a folyóirat?
 • Megoldható-e, és ha igen, hogyan, hogy a folyóirat magas színvonalú és hosszútávon üzemeltethető legyen?

A folyóirat alapítás során átgondolandó néhány fontosabb terület:

 • Folyóirat neve, küldetése, tématerületei és célcsoportja
 • Finanszírozás
 • Technikai feltételek (Open Journal Systems)
 • Kiadó
 • Szerkesztőség
 • Szakmai tanácsadó testület
 • Lektorok
 • Olvasószerkesztők
 • Elérési utak és elérhetőségek
 • OA poltika és szerzői jogok
 • Publikálási életciklus (A kéziratok beérkezésétől a publikálásig; a lektorálási folyamat, tördelési kérdések)
 • Publikálás módja (Számok vagy folytonosság? Érdemes lapszámokban megjelentetni vagy inkább a beérkezés folyamatában)
 • ISSN szám
 • DOI szám
 • Időzítés (Mikorra kérjük a szerzőktől a kéziratokat?)
 • Egységes megjelenés
 • Hosszútávú tárolás
 • Indexelés
 • Plágiumszűrés

További információk:
http://hybridpublishing.org/files/2014/07/HOAJ-POSTER-final-web.pdf