DORA: A következő két évben a kutatások értékelésének reformja a cél intézményi, nemzeti és finanszírozói szinten egyaránt

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

A San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 2013-ban indult el, hogy megreformálja a kutatások értékelését. A The American Society for Cell Biology (ASCB) az akkori éves gyűlésén fontos napirendi pontnak tűzte ki a finanszírozási ügynökségek, egyetemek és más felek által a kutatások minőségbeli értékelését érintő jelentős problémák javítását.

A tudományos kutatások komponensei rendkívül széleskörűek és változatosak: szereplői az új ismeretek, reagensek és szoftverek, a róluk szóló tudományos publikációk, a szellemi tulajdon, valamint a magas színvonalon képzett fiatal tudósok. Mind a  kutatásfinanszírozók, mind a kutatók érdeke a tudományos eredmények megfelelő minőségi értékelése. Ezért elengedhetetlen, hogy ezeket pontosan mérjék és megfelelően bírálják. – olvasható a nyilatkozatban.

A Journal Impact Factort gyakran használják elsődleges mérőeszközként a tudományos eredmények minősítésére. Eredetileg az Impact Factor a könyvtárosok munkáját segítette volna, hogy könnyebben eldönthessék, mely folyóiratokat vásárolják meg, azonban napjainkban inkább a tudományos publikációk minőségének meghatározására szolgál. Mindazonáltal az Impact Factor számos hiányossággal rendelkezik, ezáltal nem alkalmas ilyen jellegű mérésre. A korlátai közül néhányat kiemelve elmondható, hogy a citációk eloszlása nem mindig helytálló, a publikációs kultúra tudományterületenként eltér, ezért nem mérhető ugyanazzal az eszközzel. Továbbá az Impact Factor könnyen manipulálható a szerkesztőségi politika által, mellesleg a kiszámításához használt adatok nem átláthatók és nem is nyilvánosak.
A gyűlésen résztvevők egy sor javaslatot tettek, ami végül a San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) elnevezést kapta. Megfogalmazták a folyóirat-alapú mutatók megszüntetésének szükségességét (pl.: Impact Factor) a finanszírozást, kinevezéseket és az előléptetéseket illetően és az online publikálás adta lehetőségek kihasználásának fontosságát, – mint pl. a karakterszám, az ábrák és a hivatkozások korlátozásának hiánya, valamint hatásmérésre vonatkozó új mutatók megismerésének lehetősége. 

A DORA júniusban megfogalmazott tervei alapján 3 stratégiai célt tűzött ki az elkövetkezendő két évre, amelyek lehetővé teszik az aláírók számára, hogy lépéseket tegyenek a nyilatkozat erősítése érdekében. Ezek a következők:
Elsősorban fontos tudatosítani a kutatói közösségben, hogy szükség van hiteles mérőeszközök kidolgozására, hiszen a jelenlegi módszer nem alkalmas a kutatói eredmények nem részrehajló, igazságos értékelésére.
Ennek érdekében a szervezet olyan kutatásokat fog végezni, és olyan folyamatokat fog támogatni, melyek elősegítik a kutatások értékelésének legjobb módját.
A DORA igyekszik még több tudományterületre hatással lenni, és még több országot elérni.

“Víziónk, hogy olyan gyakorlatias és erőteljes megközelítést találjunk, amivel fejleszthetjük a kutatási eredmények értékelését globálisan és interdiszciplinárisan.”

Források:
https://sfdora.org/2018/06/27/dora-roadmap-a-two-year-strategic-plan-for-advancing-global-research-assessment-reform-at-the-institutional-national-and-funder-level/


Megosztás