A Plan S 10 pontja

Kitapossa az utat a tudományos publikációkhoz való teljes és azonnali nyílt hozzáféréshez.

A Plan S értelmében, a 2020. január 1. után az állami vagy uniós finanszírozásból megvalósult tudományos publikációk mindegyikének Open Access folyóiratban, vagy Open Access platformon kötelező megjelennie. A Plan S tervezete még nem végleges, a Coalition S február 8-ig várja a módosítási javaslatokat.

Továbbá:

  1. A szerzői jogok a szerzőknél maradnak, korlátozások nélkül. Minden cikknek nyílt licensz alatt kell megjelennie, lehetőség szerint a Creative Commons Attribution Licence CC BY-t alkalmazva. Kivétel nélkül, minden esetben a licensznek meg kell felelnie a Berlin Declarationban foglaltaknak.
  2. A finanszírozók közösen biztosítják a magas minőségű, nyílt hozzáférésű folyóiratok és platformok számára előírt kritériumokat és szolgáltatásokat magába foglaló intézményrendszert.
  3. Amennyiben ilyen magas minőségű folyóiratok és platformok még nem állnak rendelkezésre, a finanszírozók feladata támogatni és ösztönözni ezek létrejöttét, továbbá a nyílt hozzáférésű infrastruktúra kiépítését.
  4. Adott esetben, az Open Access közlési díjakat a finanszírozók és az egyetemek állják a kutatók helyett. Minden kutató számára biztosítani kell a nyílt hozzáférésű publikációs modellt, még akkor is, ha az intézménye korlátozott eszközökkel rendelkezik.
  5. Az Open Access közlési díjak Európában szabványosak, és egy bizonyos összegben maximalizáltak.
  6. A finanszírozók tárgyalásokat folytatnak az egyes kutatási intézményekkel és egyetemekkel a stratégiák és egyes eljárásmódok egységesítéséről, az átláthatóság érdekében.
  7. A fenti alapelvek minden tudományos publikációra vonatkoznak, viszont a monográfiák és könyvek nyílt hozzáférésének biztosítása előfordulhat, hogy 2020. januárjáig nem valósul meg.
  8. Fontos a nyílt archívumok és repozitóriumok szerepe a kutatási eredmények hosszú távú tárolásában és a potenciális szerkesztési fejlesztések tekintetében.
  9. A hibrid modell nem összeegyeztethető a fenti alapelvekkel.
  10. A finanszírozók feladata az előírásoknak való megfelelés monitorozása, és az egyes felmerülő problémák szankcionalizálása.

Olvasson tovább: http://scieur.org/coalition-s

Megosztás