Szerzők/Kutatók

Tudnivalók szerzők számára

A szerzők számára a legfontosabb a tudományos kutatási eredményeik nyilvánosságra hozatala, vagyis a publikálás. Ezáltal válnak az elért eredmények láthatóvá és értékelhetővé a tudományos közösség számára.

Míg korábban a tudományos eredmények rögzítésére és terjesztésére – legyen szó folyóiratcikkekről, könyvekről vagy könyvfejezetekről – az egyetlen lehetőség a nyomtatásban való közzététel volt, az internet megjelenése nemcsak új lehetőséget, de új kérdéseket is hozott. Az alábbiakban az internet révén nyíltan hozzáférhető publikációs csatornákkal kapcsolatos kérdésekre térünk ki.

Először is különbséget kell tenni a két legfontosabb open access stratégia között:

1. A nyíltan hozzáférhető folyóiratban való publikálás vagy a nyílt hozzáférést alkalmazó kiadónál való publikálás (arany út).

2. A publikált tudományos szövegeknek, adatoknak intézményi vagy tematikus dokumentumszerveren, repozitóriumban történő közzététele nyílt hozzáféréssel (zöld út).

A Kaufmann-Wills-Group felmérése szerint az open access folyóiratoknak kevesebb mint fele finanszírozza magát a szerzők befizetéseiből.


Eredeti angol nyelvű forrás: https://www.openaire.eu/edocman?id=861&task=document.viewdoc​

A szerzőknek a publikálás kezdeményezését megelőzően általában a kiadók (vagy DOAJ) honlapjáról érdemes tájékozódni arról, hogy milyen finanszírozásban jelenik meg az illető folyóirat, milyen magas publikációs költséget számolnak fel a szerzőnek.

Open access (nyíltan hozzáférhető) publikációk impakt faktora és elismertsége

A tudományos publikációk láthatósága és hatásossága fontos szerepet játszik a szerzők megítélésében és egyéni karrierlehetőségeiben.

Különböző tudományterületek egyre inkább előtérbe helyezik a nyílt hozzáférést működésük során. Németországban a Rektori Konferencia ajánlásai, miszerint a kutatási eredmények digitális felhasználhatóságát minél inkább növelni kell, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyílt hozzáférés megítésében fordulat következzék be.

Híres kutatóintézmények, mint amilyen a német Max Planck Gesellschaft és Helmholtz Gemeinschaft igen határozottan propagálják a nyílt hozzáférés eszméjét. A Deutsche Forschungsgemeinschaft egyenesen előírja az általa támogatott kutatóknak, hogy eredményeiket (kiegészítő jelleggel) nyíltan is tegyék hozzáférhetővé.

Open access folyóiratokban történő elsődleges publikálás

Open access folyóiratokban vagy kiadóknál történő elsődleges publikálás esetén a szerzőknek biztosítaniuk kell a kiadó/folyóirat számára az online terjesztés jogát, illetve azt, hogy a cikk előzetesen nem jelent meg máshol.

Fordított esetben az open access folyóiratok és kiadók megengedik az általuk megjelentetett dokumentumok rendelkezésre bocsátását azzal a feltétellel, ha az elsődleges megjelenés helyét mindig megnevezik.

Az egyes open access folyóiratok honlapjaikon részletesen tájékoztatnak kiadói politikájukról. Sok folyóiratkiadó irányelveit a Sherpa/Romeo adatbázis mutatja be.

A szerző saját jogainak megtartása

jogi alap némely ponton különbözik az elsődleges online megjelenés (az arany út ) és párhuzamos megjelenés (a zöld út ) esetében.

Célszerű, ha a szerző nem adja át az exkluzív jogokat a kiadónak, hiszen azzal lemond saját publikációja online hozzáférhetővé tételének jogáról.

Az open access dokumentumok licence

A szerzők jognyilatkozatban határozhatják meg, hogy az általuk nyíltan hozzáférhetővé tett dokumentumokat milyen feltételekkel használhatja fel egy harmadik fél.
Ezek a nyilatkozatok az esetleges visszaélések elleni jogi lépések alapjául is szolgálhatnak, és a felhasználók számára is egyértelműen megszabják a felhasználás feltételeit és határait. Az ilyen licencek segítségével az adott felhasználási jogok átruházása könnyebbé válik.

Párhuzamos megjelenés repozitóriumokban

A legtöbb kiadó engedélyezi a publikációk intézményi vagy tudományterületi repozitóriumokban történő párhuzamos elhelyezését. A Sherpa/Romeo adatbázisban részletesen tájékoztatnak arról, hogy a kiadók milyen kiadói politikát vallanak a párhuzamos elhelyezés kérdésében.

Megfontolandó egy olyan kiegészítés csatolása a szerződéshez, amelyben a szerző kijelenti, hogy fenntartja magának azt az egyszerű jogot, hogy művét nonprofit dokumentumszerveren online hozzáférhetővé tegye. Az interneten léteznek erre különféle letölthető szerződéskiegészítések (l. SPARC, Creative Commons).

Természetesen a szerződés-kiegészítéseket a kiadói félnek is alá kell írnia. Vannak kiadók, amelyek nem fogadnak el ilyen szerződés-kiegészítéseket.

Részletesebb információt a Max Planck Digital Library által összeállított áttekintés nyújt.

Predátor folyóiratok

Az open access megjelenésével egy időben bukkantak fel olyan úgynevezezett predátor folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a kutatókat, és tudományos háttér nélkül működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók tudományos teljesítménykényszerét.

Hibrid folyóiratok

Számos hagyományos kiadású, tudományos folyóirat felajánlja azt a lehetőséget a szerzőknek, hogy díj ellenében a cikküket nyíltan elérhetővé teszik, tehát egy úgynevezett hibrid módját kínálják a nyílt hozzáférésnek. A folyóirat többi cikke pedig előfizetés útján válik hozzáférhetővé az olvasók számára.

Az itt felsorolt tartalmak csak az információszerzést szolgálják, jogi vitában nem érvényesíthető kijelentések.